sรญmbolos copiar e colar

sรญmbolos copiar e colar

Sรญmbolos de seta

⥿

⤿

Sรญmbolos de estrela

๐Ÿ”ฏ

๐ŸŒŸ

๐ŸŒƒ

แ•ฏ

๐Ÿ’ซ

๐ŸŒ 

Sรญmbolos de pontuaรงรฃo

·

-

-

สณ

สด

สต

สถ

สท

สธ

'

'

"

"

...

สน

สบ

`

สผ

สฝ

สพ

สฟ

ห€

ห

˂

˃

˄

˅

ห†

ห‡

หˆ

ห‰

หŠ

ห‹

หŒ

ห

หŽ

ห

ห

ห‘

˒

˓

˔

˕

˖

Sรญmbolos de parรชnteses

︿

»

[

]

Sรญmbolos de moeda

$

¢

¥

£

฿

ฦ’

¤

Sรญmbolos de coraรงรฃo

๐Ÿ’“

๐Ÿ’”

๐Ÿ’Ÿ

๐Ÿ’•

๐Ÿ’–

๐Ÿ’˜

๐Ÿ’

๐Ÿ’ž

๐Ÿ’‹

๐Ÿ‘„

๐Ÿ’

๐Ÿ’

๐ŸŒท

๐ŸŒน

๐Ÿ’

๐Ÿ˜š

๐Ÿ’Œ

๐Ÿ’’

๐Ÿฉ

๐Ÿ’‘

๐Ÿ˜

Sรญmbolos de notas musicais

๐ŸŽง

๐Ÿ“ป

๐ŸŽท

๐ŸŽธ

๐ŸŽน

๐ŸŽบ

๐ŸŽป

๐Ÿ“ฃ

๐Ÿ”Š

๐Ÿ“ข

°

or

؂

๐ŸŽต

๐ŸŽถ

๐ŸŽผ

๐ŸŽค

Sรญmbolos meteorolรณgicos

๐ŸŒ€

๐ŸŒˆ

๐ŸŒ‚

๐Ÿ”ฅ

๐Ÿ’ง

๐ŸŒŠ

ฯŸ

๐ŸŒŒ

°

๐ŸŒ‘

๐ŸŒ“

๐ŸŒ”

๐ŸŒ•

๐ŸŒ™

๐ŸŒ›

Sรญmbolos de cultura e religiรฃo

ๅ

ๅ

Sรญmbolos de escritรณrio

©

®

§

Sรญmbolos do Zodรญaco

♈︎

♉︎

♊︎

♋︎

♌︎

♍︎

♎︎

♏︎

♐︎

♑︎

♒︎

♓︎

Sรญmbolos de xadrez e pรดquer

Sรญmbolos de quadrados e retรขngulos

๐Ÿ”ถ

๐Ÿ”ท

๐Ÿ”ธ

๐Ÿ”น

๐Ÿ’ 

๐Ÿ”ณ

๐Ÿ”ฒ

Sรญmbolos de triรขngulos

Sรญmbolos de linha

ใ€ต

ใ€ด

ใ€ณ

ใ€†

``

แŸ

-

ใ€ต

ใ€ด

ใ€ณ

ใ€†

``

แŸ

-

Sรญmbolos de canto

˩

˥

˦

˧

˨

Sรญmbolos de cรญrculos

⦿

๐ŸŽฏ

Sรญmbolos matemรกticos

ฮฑ

ฮฒ

ฮณ

ฮด

ฮต

ฮถ

ฮท

ฮธ

ฮน

ฮบ

ฮป

ฮผ

ฮฝ

ฮพ

ฮฟ

ฯ€

ฯ

ฯƒ

ฯ„

ฯ…

ฯ†

ฯ‡

ฯˆ

ฯ‰

โฟ

-

-

÷

±

×

ฯ€

ฮฃ

Sรญmbolos de comparaรงรฃo

Sรญmbolos numรฉricos

¹

²

³

๏ผ

๏ผ‘

๏ผ’

๏ผ“

๏ผ”

๏ผ•

๏ผ–

๏ผ—

๏ผ˜

๏ผ™

โฑ

โ‚

โ‚‘

โ‚’

โ‚“

โ‚”

Sรญmbolos latinos

๐”ธ

๐”น

โ„‚

๐”ป

๐”ผ

๐”ฝ

๐”พ

โ„

๐•€

๐•

๐•‚

๐•ƒ

๐•„

โ„•

๐•†

โ„™

โ„š

โ„

๐•Š

๐•‹

๐•Œ

๐•

๐•Ž

๐•

๐•

โ„ค

๐•’

๐•“

๐•”

๐••

๐•–

๐•—

๐•˜

๐•™

๐•š

๐•›

๐•œ

๐•

๐•ž

๐•Ÿ

๐• 

๐•ก

๐•ข

๐•ฃ

๐•ค

๐•ฅ

๐•ฆ

๐•ง

๐•จ

๐•ฉ

๐•ช

๐•ซ

แด€

ส™

แด„

แด…

แด‡

า“

ษข

สœ

ษช

แดŠ

แด‹

สŸ

แด

ษด

แด

แด˜

วซ

ส€

s

แด›

แดœ

แด 

แดก

x

ส

แดข

๐“

๐“‘

๐“’

๐““

๐“”

๐“•

๐“–

๐“—

๐“˜

๐“™

๐“š

๐“›

๐“œ

๐“

๐“ž

๐“Ÿ

๐“ 

๐“ก

๐“ข

๐“ฃ

๐“ค

๐“ฅ

๐“ฆ

๐“ง

๐“จ

๐“ฉ

๐“ช

๐“ซ

๐“ฌ

๐“ญ

๐“ฎ

๐“ฏ

๐“ฐ

๐“ฑ

๐“ฒ

๐“ณ

๐“ด

๐“ต

๐“ถ

๐“ท

๐“ธ

๐“น

๐“บ

๐“ป

๐“ผ

๐“ฝ

๐“พ

๐“ฟ

๐”€

๐”

๐”‚

๐”ƒ

๐’œ

๐ต

๐’ž

๐’Ÿ

๐ธ

๐น

๐’ข

๐ป

๐ผ

๐’ฅ

๐’ฆ

๐ฟ

๐‘€

๐’ฉ

๐’ช

๐’ซ

๐’ฌ

๐‘…

๐’ฎ

๐’ฏ

๐’ฐ

๐’ฑ

๐’ฒ

๐’ณ

๐’ด

๐’ต

๐’ถ

๐’ท

๐’ธ

๐’น

๐‘’

๐’ป

๐‘”

๐’ฝ

๐’พ

๐’ฟ

๐“€

๐“

๐“‚

๐“ƒ

๐‘œ

๐“…

๐“†

๐“‡

๐“ˆ

๐“‰

๐“Š

๐“‹

๐“Œ

๐“

๐“Ž

๐“

๐€

๐

๐‚

๐ƒ

๐„

๐…

๐†

๐‡

๐ˆ

๐‰

๐Š

๐‹

๐Œ

๐

๐Ž

๐

๐

๐‘

๐’

๐“

๐”

๐•

๐–

๐—

๐˜

๐™

๐š

๐›

๐œ

๐

๐ž

๐Ÿ

๐ 

๐ก

๐ข

๐ฃ

๐ค

๐ฅ

๐ฆ

๐ง

๐จ

๐ฉ

๐ช

๐ซ

๐ฌ

๐ญ

๐ฎ

๐ฏ

๐ฐ

๐ฑ

๐ฒ

๐ณ

๐•ฌ

๐•ญ

๐•ฎ

๐•ฏ

๐•ฐ

๐•ฑ

๐•ฒ

๐•ณ

๐•ด

๐•ต

๐•ถ

๐•ท

๐•ธ

๐•น

๐•บ

๐•ป

๐•ผ

๐•ฝ

๐•พ

๐•ฟ

๐–€

๐–

๐–‚

๐–ƒ

๐–„

๐–…

๐–†

๐–‡

๐–ˆ

๐–‰

๐–Š

๐–‹

๐–Œ

๐–

๐–Ž

๐–

๐–

๐–‘

๐–’

๐–“

๐–”

๐–•

๐––

๐–—

๐–˜

๐–™

๐–š

๐–›

๐–œ

๐–

๐–ž

๐–Ÿ

๐”„

๐”…

โ„ญ

๐”‡

๐”ˆ

๐”‰

๐”Š

โ„Œ

โ„‘

๐”

๐”Ž

๐”

๐”

๐”‘

๐”’

๐”“

๐””

โ„œ

๐”–

๐”—

๐”˜

๐”™

๐”š

๐”›

๐”œ

โ„จ

๐”ž

๐”Ÿ

๐” 

๐”ก

๐”ข

๐”ฃ

๐”ค

๐”ฅ

๐”ฆ

๐”ง

๐”จ

๐”ฉ

๐”ช

๐”ซ

๐”ฌ

๐”ญ

๐”ฎ

๐”ฏ

๐”ฐ

๐”ฑ

๐”ฒ

๐”ณ

๐”ด

๐”ต

๐”ถ

๐”ท

๐˜ผ

๐˜ฝ

๐˜พ

๐˜ฟ

๐™€

๐™

๐™‚

๐™ƒ

๐™„

๐™…

๐™†

๐™‡

๐™ˆ

๐™‰

๐™Š

๐™‹

๐™Œ

๐™

๐™Ž

๐™

๐™

๐™‘

๐™’

๐™“

๐™”

๐™•

๐™–

๐™—

๐™˜

๐™™

๐™š

๐™›

๐™œ

๐™

๐™ž

๐™Ÿ

๐™ 

๐™ก

๐™ข

๐™ฃ

๐™ค

๐™ฅ

๐™ฆ

๐™ง

๐™จ

๐™ช

๐™ซ

๐™ฌ

๐™ญ

๐™ฎ

๐™ฏ

๏ผก

๏ผข

๏ผฃ

๏ผค

๏ผฅ

๏ผฆ

๏ผง

๏ผจ

๏ผฉ

๏ผช

๏ผซ

๏ผฌ

๏ผญ

๏ผฎ

๏ผฏ

๏ผฐ

๏ผฑ

๏ผฒ

๏ผณ

๏ผด

๏ผต

๏ผถ

๏ผท

๏ผธ

๏ผน

๏ผบ

๏ฝ

๏ฝ‚

๏ฝƒ

๏ฝ„

๏ฝ…

๏ฝ†

๏ฝ‡

๏ฝˆ

๏ฝ‰

๏ฝŠ

๏ฝ‹

๏ฝŒ

๏ฝ

๏ฝŽ

๏ฝ

๏ฝ

๏ฝ‘

๏ฝ’

๏ฝ“

๏ฝ”

๏ฝ•

๏ฝ–

๏ฝ—

๏ฝ˜

๏ฝ™

๏ฝš

Sรญmbolos chineses

Sรญmbolos japoneses

ใƒƒ

ใƒ„

ใƒ…

ใƒŸ

ใƒ†

ใƒ‡

ใƒˆ

ใƒ‰

ใƒŠ

ใ

ใ‚

ใƒ

ใ„

ใ…

ใ†

ใ‡

ใˆ

ใ‰

ใŠ

ใ‹

ใŒ

ใ

ใŽ

ใ‘

ใ’

ใ“

ใ”

ใ•

ใ–

ใ—

ใ˜

ใ™

ใš

ใ›

ใœ

ใ

ใž

ใŸ

ใ 

ใก

ใข

ใฃ

ใค

ใฅ

ใฆ

ใง

ใจ

ใฉ

ใช

ใซ

ใฌ

ใญ

ใฎ

ใฏ

ใฐ

ใฑ

ใฒ

ใณ

ใด

ใต

ใถ

ใท

ใธ

ใน

ใบ

ใป

ใผ

ใฝ

ใพ

ใฟ

ใ‚€

ใ‚

ใ‚‚

ใ‚ƒ

ใ‚„

ใ‚…

ใ‚†

ใ‚‡

ใ‚ˆ

ใ‚‰

ใ‚Š

ใ‚‹

ใ‚Œ

ใ‚

ใ‚Ž

ใ‚

ใ‚

ใ‚‘

ใ‚’

ใ‚“

ใ‚”

ใ‚•

ใ‚–

ใ‚

ใ‚ž

ใ‚Ÿ

ใ‚ก

ใ‚ข

ใ‚ฃ

ใ‚ค

ใ‚ซ

ใ‚ฌ

ใ‚ญ

ใ‚ฎ

ใ‚ฏ

ใ‚ฐ

ใ‚ฑ

ใ‚ฒ

ใ‚ณ

ใ‚ด

ใ‚ต

ใ‚ถ

ใ‚ท

ใ‚ธ

ใ‚น

ใ‚บ

ใ‚ป

ใ‚ผ

ใ‚ฝ

ใ‚พ

ใ‚ฟ

ใƒ€

ใƒ

ใƒ‚

ใƒ‹

ใƒŒ

ใƒ

ใƒŽ

ใƒ

ใƒ

ใƒ‘

ใƒ’

ใƒ“

ใƒ”

ใƒ•

ใƒ–

ใƒ—

ใƒ˜

ใƒ™

ใƒš

ใƒ›

ใƒœ

ใƒ

ใƒž

ใƒ 

Sรญmbolos coreanos

ใ„ฑ

ใ„ฒ

ใ„ณ

ใ„ด

ใ„ต

ใ„ถ

ใ„ท

ใ„ธ

ใ„น

ใ„บ

ใ„ป

ใ„ผ

ใ„ฝ

ใ„พ

ใ„ฟ

ใ…€

ใ…

ใ…‚

ใ…ƒ

ใ…„

ใ……

ใ…†

ใ…‡

ใ…ˆ

ใ…‰

ใ…Š

ใ…‹

ใ…Œ

ใ…

ใ…Ž

ใ…

ใ…

ใ…‘

ใ…’

ใ…“

ใ…”

ใ…•

ใ…–

ใ…—

ใ…˜

ใ…™

ใ…š

ใ…›

ใ…œ

ใ…

ใ…ž

ใ…Ÿ

ใ… 

ใ…ก

ใ…ข

ใ…ฝ

ใ…พ

ใ…ฟ

ใ†€

ใ†

ใ†‚

ใ†ƒ

ใ†„

ใ†…

ใ††

ใ†‡

ใ†ˆ

ใ†‰

ใ†Š

Sรญmbolos Gregos

ฮฑ

ฮฒ

ฮณ

ฮด

ฮต

ฮถ

ฮท

ฮธ

ฮน

ฮบ

ฮป

ฮผ

ฮฝ

ฮพ

ฮฟ

ฯ€

ฯ

ฯƒ

ฯ„

ฯ…

ฯ†

ฯ‡

ฯˆ

ฯ‰

ฮ‘

ฮ’

ฮ“

ฮ”

ฮ•

ฮ–

ฮ—

ฮ˜

ฮ™

ฮš

ฮ›

ฮœ

ฮ

ฮž

ฮŸ

ฮ 

ฮก

แƒฆฦช(ห†◡ห†)สƒ♡ That's all we have ♡ฦช(ห†◡ห†)สƒ♪

Error Contact[email protected]